8622F

所属検車区 長津田検車区
運行路線 田園都市線
車両数 10両編成
編成(左が上り方) 8622-8728-8942-8884-8776-8850-8750-8958-8851-8522
車外表示機 3色LED式
車内表示機 なし
その他 東武線直通対応

2019年

8622_20190713_01

2017年

8622_20170711_01.jpg

2015年

8622_20151009_01.jpg

2012年

8622_20121225_01.jpg 8622_20120407_01.jpg

2011年

8622_20110702_01.jpg

2010年

8622_20100626_01.jpg

2009年

8622_20091031_01.jpg

2006年

8622_20061231_01.jpg 8622_20060302_01.jpg

2000年

8622_20001299_01.jpg